Kontakt

eurodoprava_logoFakturačné údaje:

Milan Krišanda
Odborárov 538/8
Spišská Nová Ves
052 01

E-mail: eurodoprava@eurodoprava.sk
Tel.: +421 907 971 445

IČO: 34 574 638
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 7529971001/5600


Nezáväzná cenová kalkulácia

Vaše meno:

Telefón:

E-mail:

Odkiaľ:

Kam:

Dátum - Kedy:

Správa: